Media Digest 2020

Marktoverzicht

In België bestaat er geen “nationale” krant. Dit komt vooral door het naast elkaar bestaan van drie officiële talen. Bovendien doen de meeste kranten het alleen echt goed in hun streek van oorsprong, die zich soms tot twee of zelfs slechts één provincie beperkt. Bijgevolg kan alleen een combinatie van Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige titels een werkelijke homogene nationale dekking verzekeren.

De laatste jaren krijgen de kranten te kampen met dalende bereikcijfers. Dit fenomeen is iets sterker in het Zuiden dan in het Noorden. De uitgevers ondernemen allerlei acties om de dalende trend tegen te gaan: kranten veranderen van lay-out en/of formaat, worden voorzien van magazinesupplementen en zijn niet langer alleen in de papierenversie maar ook via Internet, gsm of tablet te lezen. Bijgevolg zien we dan ook dat de krantenmarkt de laatste jaren is veranderd; in plaats van een nieuwsblad is de krant een nieuwsmerk geworden, waarbij de uitgevers door een crossmediale aanpak proberen nieuwe doelgroepen te bereiken.

2014 werd gekenmerkt door de oprichting van 2 nieuwe mediabedrijven: Corelio (De Standaard en Het Nieuwsblad) en Concentra (Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg) bundelden hun krachten samen en richten het mediabedrijf Mediahuis op en Corelio verkocht Vers l’Avenir aan Tecteo, een Waalse intercommunale.

Voordelen van de kranten:

  • geografische soepelheid (elke regio heeft haar eigen krant)
  • snelheid (in vergelijking met andere media zeer korte termijnen voor reservatie en materiaal)
  • trouw lezerspubliek
  • evenementgerichte redactionele context (bv. gunstig voor introductieacties)

 Nadelen van de kranten:

  • dure frequentieopbouw
  • hoge toegangsdrempel (de kranten zijn een duur medium)
  • beperkte selectiviteit in het licht van tal van socio-demografische criteria

De tarieven van de kranten zijn gebaseerd op een tarifering per module waarbij de adverteerder de keuze heeft uit verschillende vaste modules. Andere formaten zijn ook mogelijk, maar steeds op aanvraag. Voor verschijning in de weekendeditie wordt door een aantal kranten een supplement gevraagd.

Om de dalende bereikcijfers tegen te gaan, ondernemen de uitgevers ook acties naar de reclamemarkt. Een voorbeeld hiervan zijn de NP deals.