Media Digest 2019

Marktoverzicht

De reclame-inkomsten van de Belgische tijdschriftenpers werden sterk getroffen door de komst van de commerciële televisie in Vlaanderen. Vooral de vrouwenbladen hadden te lijden onder de afnemende interesse. De komst en de uitbreiding van de commerciële televisie heeft de populariteit van de TV bladen weer aangewakkerd, waardoor zowel het aantal titels als het lezersaantal aanzienlijk groeiden. Net zoals in andere media zien we ook bij de magazines de tendens om het aanbod te diversifiëren door het lanceren van “special interest” magazines.

Voordelen van de magazines:
•    verlengde levensduur van de boodschap (van een week tot meer dan een maand)
•    in het algemeen hoge reproductiekwaliteit
•    mogelijkheid tot selectie van welbepaalde doelgroepen (grote socio-demografische selectiviteit)
•    geschikt medium voor informatie en argumentatie

Nadelen van de magazines:
•    geen geografische selectiviteit
•    tragere opbouw van de reclameactie