Media Digest 2020

Marktoverzicht

Op de Belgische markt zijn er heel wat mediastudies beschikbaar die ofwel vanuit het CIM aangestuurd worden ofwel vanuit andere partijen. Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) is een vzw waarin sinds 1971 vertegenwoordigers van adverteerders, reclame- en mediabureaus evenals media en hun regies zetelen. De missie van deze vereniging is om “(…) aan zijn leden op permanente of regelmatige basis en binnen de kortste termijnen precieze, objectieve en betrouwbare informatie door te spelen die nodig is om de reclamebestedingen in België te objectiveren en te optimaliseren” ¹.

Het is voor de reclamemarkt de bron voor heel wat referentiestudies: de echtverklaring van de verspreiding en de oplage van de perstitels, de strategische CrossMedia-studie en TGM evenals de tactische studies voor pers, bioscoop, TV, radio, affichage en Internet.

Er is momenteel een heel geanimeerd debat gaande met betrekking tot de verschillende mediastudies en de discussies kristalliseren zich rond twee belangrijke thema’s:

  • Het meten van het bereik, maar ook de impact, de “return on investment” en de “buzz”-waarde van digitale media zoals Internet, maar ook TV.
  • Het meten van de holistische communicatie, waarbij enerzijds gedacht wordt aan fusies tussen bestaande studies van de verschillende media en anderzijds aan een “touchpoint” aanpak.