Media Digest 2020

Marktoverzicht

België telt 11.5 miljoen inwoners en heeft drie officiële talen: het Nederlands vooral gesproken in het Noorden, het Frans vooral gesproken in het Zuiden en het Duits gesproken in de Oostkantons. De hoofdstad Brussel is officieel tweetalig (Frans en Nederlands). De Belgische politieke structuur weerspiegelt deze diversiteit; er is één federale staat, 3 gewesten (economische aangelegenheden: Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest) en 3 gemeenschappen (culturele aangelegenheden: Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap).

Het Noorden is het dichtst bevolkte gedeelte van het land en telt 6.6 miljoen inwoners.