Media Digest 2020

Marktoverzicht

Tot en met 2010 was het CIM verantwoordelijk voor de controle van de reclame-investeringen dat daarvoor een contract afsloot met MediaXim.

Van 2001 tot 2005 was de pige gebaseerd op het declaratieve principe, waarbij de mediabureaus de gereserveerde inlassingen voorzag van een MDB-ID (unieke productcode), doorstuurde aan de reclameregies die ze voorzag van de bruto waarde en de karakteristieken en de informatie daarna in een vast formaat doorstuurde aan MediaXim. Vanaf 2006 is de pige een gemengde pige; de regies zijn nog steeds verantwoordelijk voor de valorisatie en de toewijzing van de inlassingen, maar alle andere informatie zoals de MDB-ID, het formaat en de kleur zijn afkomstig uit de digitale pige van MediaXim. Daarnaast werd de pige in 2006 uitgebreid met cijfers voor de gratis regionale pers en het Internet.

Sinds 2011 is MediaXim verantwoordelijk voor de pige en valt deze niet langer onder de verantwoordelijkheid van het CIM. De methodologie bleef ongewijzigd. MediaXim werd in mei 2013 overgenomen door Nielsen.

In 2017 werd de methodologie voor het meten van de Internet-investeringen grondig gewijzigd: het zijn niet langer de regies die de investeringen declareren, maar de cijfers zijn afkomstig van een crawling van een lijst met url’s. Naast display beschikken we in de nieuwe studie ook over de investeringen van video. Daarnaast werden ook Youtube en RTB aan de studie toegevoegd.